Pulsiye Rey Ghasse - Pankaj Thakur

Download Pulsiye Rey Ghasse Mp3 Song by Pankaj Thakur - SoundVisionary
Song:Pulsiye Rey Ghasse
Artist:Pankaj Thakur , ft. Yaman Verma , Suraj Kimta, Rajat Tmk, Rahul Dogra, Shivani Verma, Sunil Shandil, Ashish Kumar and Akhil Chauhan
Album:Folk Wave
Released:2023-12-28
Music :Pankaj Thakur
Producer :Harish Vashisht

About Pulsiye Rey Ghasse

Pulsiye Rey Ghasse is a Hindi Himachali Nati Folk Wave song by Pankaj Thakur released 2023-12-28 Music is composed by Pankaj Thakur and produced by Harish Vashisht

More songs from Pankaj Thakur

Pankaj Thakur Album Songs